Bytové družstvo Na Folimance 9

Main banner

Banner left

Banner right

Content

Page

NOVINKY

Upozornění!
4.11.2020
Upozorňujeme všechny majitele bytů, že na provozovaných plynových spotřebičích, zejména typu B /odkouřených do komínů s odběrem spalovacího vzduchu z prostoru svého umístění, tj. PO vody, plynové kotle atd./ je jejich povinností min. jednou za rok vyčištění a servis jejich spotřebičů, a to dle vyhlášky ČUBP č. 85/78 Sb.
Není-li tento servis spojený s předepsanou analýzou spalin proveden, může být přímo ohrožen bezpečný provoz těchto spotřebičů a následně i zdraví a životy uživatele bytu.
Totéž platí o nutnosti provedení kontroly spalinových cest spotřebičů, která musí být opakována dle vyhlášky č. 34/216, také 1x za rok.

Představenstvo BD a SV
V Praze dne 3.11.2020
Harmonogram III. ETAPY výměny stoupaček
21.4.2020
V termínu od 18.5.2020 do 15.6.2020 proběhne výměna kuchyňských kanalizačních a vodovodních stoupacích rozvodů. Podrobnosti naleznete v sekci DOKUMENTY v souborech: Oznámení o III. ETAPĚ rekonstrukce stoupaček a Harmonogram III. ETAPY rekonstrukce stoupaček.

Představenstvo BDF9 a výbor SVF9
Hlasování o usnesení výroční schůze 2020 Rozhodnutím mimo zasedání shromáždění
7.4.2020
Vážené sousedky a vážení sousedé!
Vzhledem k nastalé situaci s Coronavirem, rozhodl se výbor provést hlasování o usnesení výroční schůze Rozhodnutím mimo zasedání shromáždění. Návrh usnesení byl rozeslán v původním termínu schůze 30.3.2020 18:30 a hlasování bylo uzavřeno 6.4.2020 17:00. Výsledek hlasování najdete v sekci DOKUMENTY. Výbor děkuje všem, kteří se zúčastnili!

Představenstvo BDF9 a výbor SVF9
Pozvání na výroční schůzi našeho bytového družstva a shromáždění společenství vlastníků
11.3.2020
Vážení sousedé, dovolujeme si Vás pozvat na výroční schůzi Bytového družstva Na Folimance 9 a shromáždění Společenství vlastníků Na Folimance 9, konané v pondělí 30.3.2019 v 18:30 v bývalé prádelně v podkroví domu Na Folimance 2120/9. Pozvánku s programem a formulář plné moci naleznete v sekci DOKUMENTY tohoto našeho webu. Vaše účast je velmi nutná. Pokud se nemůžete zúčastnit, pověřte jiného člena BD (souseda) přiloženou plnou mocí.

Představenstvo BDF9 a výbor SVF9
Harmonogram II. ETAPY výměny stoupaček
10.4.2019
V termínu od 23.4.2019 do 28.5.2019 proběhne výměna WC kanalizačních a vodovodních stoupacích rozvodů. Podrobnosti naleznete v sekci DOKUMENTY v souborech: Oznámení o II. ETAPĚ rekonstrukce stoupaček - WC a Harmonogram II. ETAPY rekonstrukce stoupaček.

Představenstvo BDF9 a výbor SVF9
Pozvání na výroční schůzi našeho bytového družstva a shromáždění společenství vlastníků
13.3.2019
Vážení sousedé, dovolujeme si Vás pozvat na výroční schůzi Bytového družstva Na Folimance 9 a shromáždění Společenství vlastníků Na Folimance 9, konané ve čtvrtek 28.3.2019 v 18:30 v bývalé prádelně v podkroví domu Na Folimance 2120/9. Pozvánku s programem a formulář plné moci i další podklady naleznete v sekci DOKUMENTY tohoto našeho webu. Vaše účast je velmi nutná. Pokud se nemůžete zúčastnit, pověřte jiného člena BD (souseda) přiloženou plnou mocí.

Představenstvo BDF9 a výbor SVF9
Harmonogram výměny stoupaček
18.5.2018
V termínu od 04.06.2018 do 13.07.2018 proběhne výměna koupelnových kanalizačních a vodovodních stoupacích rozvodů.
Podrobnosti naleznete v sekci DOKUMENTY v souborech: Oznámení o výměně stoupacích rozvodů a Rozdělení jednotek do jednotlivých etap.

Představenstvo BDF9 a výbor SVF9
Pozvání na výroční schůzi našeho bytového družstva a shromáždění společenství vlastníků
21.3.2018
Vážení sousedé, dovolujeme si Vás pozvat na výroční schůzi Bytového družstva Na Folimance 9 a shromáždění Společenství vlastníků Na Folimance 9, konané v pondělí 9.4.2018 v 18:30 v bývalé prádelně v podkroví domu Na Folimance 2120/9.
Pozvánku s programem a formulář plné moci naleznete v sekci DOKUMENTY tohoto našeho webu.
Vaše účast je velmi nutná. Pokud se nemůžete zúčastnit, pověřte jiného člena BD (souseda) přiloženou plnou mocí.

Představenstvo BDF9 a výbor SVF9
Výměna stoupaček
21.3.2018
Na základě usnesení z výroční loňské schůze BD a SV proběhne v tomto roce výměna koupelnových stoupaček v celém domě.

Představenstvo proto projde všechny byty, aby zmapovalo současný stav. Další podrobnosti budou zveřejněny na schůzi BD a SV dne 9.4.2018.
Děkujeme předem za spolupráci a pochopení.

Představenstvo BDF9 a výbor SVF9
Pozvání na výroční schůzi našeho bytového družstva a shromáždění společenství vlastníků
15.3.2017
Vážení sousedé, dovolujeme si Vás pozvat na výroční schůzi Bytového družstva Na Folimance 9 a shromáždění Společenství vlastníků Na Folimance 9, konané ve čtvrtek 30.3.2017 v 18:30 v bývalé prádelně v podkroví domu Na Folimance 2120/9.
Pozvánku s programem a formulář plné moci naleznete v sekci DOKUMENTY tohoto našeho webu.
Vaše účast je velmi nutná. Pokud se nemůžete zúčastnit, pověřte jiného člena BD (souseda) přiloženou plnou mocí.

Představenstvo BDF9 a výbor SVF9
Pozvání na mimořádné shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek
24.11.2016
Vážení sousedé, dovolujeme si Vás pozvat na mimořádné shromáždění Společenství vlastníků Na Folimance 9, konané ve středu 14.12.2016 v 18:00 ve vinotéce „BACCO“, Praha 2, Bělehradská 28 u zastávky Nuselské schody (TRAM 11) v zadním salonku.
Pozvánku s programem schůze, návrh nových stanov, kandidátku pro volby výboru společenství vlastníků a formulář plné moci naleznete v sekci DOKUMENTY tohoto našeho webu.
Vaše účast je velmi nutná pro schválení nových stanov. Pokud se nemůžete zúčastnit, pověřte jiného člena společenství vlastníků (souseda) přiloženou plnou mocí. K platné (soudem uznané) účasti je třeba, aby plnou moc měl nejen spoluvlastník jednotky od ostatních spoluvlastníků jednotky, ale i manželé navzájem při SJM – společném jmění manželů.

Představenstvo BD pověřené vedením SVJ
Pozvání na výroční schůzi našeho bytového družstva a společenství vlastníků
9.3.2016
Vážení sousedé, dovolujeme si Vás pozvat na výroční schůzi Bytového družstva Na Folimance 9 a Společenství vlastníků Na Folimance 9, konanou ve středu 30.3.2016 v 18:00 ve vinotéce „BACCO“, Praha 2, Bělehradská 28 u zastávky Nuselské schody (TRAM 11) v zadním salonku.
Pozvánku s programem schůze, kandidátku pro volby představenstva bytového družstva a formulář plné moci naleznete v sekci DOKUMENTY tohoto našeho webu.
Vaše účast je velmi nutná pro schválení nových stanov. Pokud se nemůžete zúčastnit, pověřte jiného člena BD (souseda) přiloženou plnou mocí.

Představenstvo BD pověřené vedením SVJ
Příprava výroční schůze našeho bytového družstva a společenství vlastníků
15.2.2016
Na letošní schůzi bytového družstva a společenství vlastníků koncem března musíme schválit nové stanovy, jak družstva, tak i společenství. Stanovy byly vypracovány ve spolupráci s právníky Českomoravského svazu bytových družstev. S návrhy stanov se můžete seznámit v sekci DOKUMENTY našeho www.bdfolimanka.cz a případné dotazy a připomínky zaslat na e-mail jbelovsky@centrum.cz do 1.3.2016.

Poznámka:
Nový právní pojem „statutární orgán Předseda“ (stanovy společenství) odpovídá dřívějšímu pojmu „pověřená osoba“, v našem případě právní osoba Bytové družstvo Na Folimance 9, člen společenství.
Hlášení o počtu osob v roce 2015
5.1.2016
Do 12.února je nutné odevzdat vyplněný dotazník "Hlášení počtu osob obývajících byt v roce 2015".

Ing. Vladimír Jakl
PŘÁNÍ DO NOVÉHO ROKU
1.1.2016
Bytové družstvo Na Folimance 9 přeje všem členům bytového družstva pevné zdraví, mnoho úspěchů a spokojenost se službami poskytovanými BD.

Představenstvo Bytového družstva Na Folimance 9
UPOZORNĚNÍ
17.2.2015
Vyúčtování služeb Bytového družstva je vyvěšeno na nástěnce v domě. V týdnu od 23.února budou u paní Dosoudilové k dispozici vyúčtování pro jednotlivé byty. Současně budou vypláceny přeplatky, nebo budou vybírány nedoplatky.

Ing. Vladimír Jakl
 

Folimanka je pražský park, který se rozkládá na pomezí Vinohrad, Nuslí a Nového Města, v prostoru mezi potokem Botičem, Novoměstskými hradbami a ulicí Bělehradskou v Nuselském údolí (městská část Praha 2).
Podél potoka je park plochý, avšak směrem ke Karlovu strmě stoupá. Kamenné zídky ve svahu jsou pravděpodobně pozůstatkem zdejších vinic (Formanova vinice-Formanka-Folmanka-Folimanka). V parku vedle domácích dřevin jako javorů (od javorových nažek — „nosů“, odvozoval Jaroslav Foglar starý název Nuslí — „Nostuly“) a jasanů rostou ještě pozůstatky bývalé zahrady ovocné stromy, např. hrušně. Pestrou škálu stromů obohacují i jehličnany a keře. Park kromě flory zdobí také řada plastik a dvě fontány. Nachází se zde také velké dětské hřiště a rekreační sportovní areál.
Park svůj název dostal po již neexistující usedlosti a vinici, jejíž první majitel se jmenoval Jakub Foliman (Forman). První zmínka ve viničných knihách se objevuje roku 1353. Přibližně o 100 let později je v záznamech kromě vinice uváděn i meruňkový sad.
Usedlost, která zde stávala v místech dnešních pahorků ve střední části parku, vznikla pravděpodobně v 18. století. Až k ní zasahovala velkolepá pouť pražských ševců Fidlovačka svými atrakcemi, kolotoči a stánky, konající se tehdy v Nuselském údolí pravidelně každoročně vždy ve středu po Velikonocích.
Spolek pro zřízení dětského ortopedického pavilonu v Praze usedlost i s pozemky roku 1918 koupil a chtěl ji za tímto účelem opravit. Tento plán se ovšem nikdy neuskutečnil a tak byla usedlost v 60. letech 20. století zbořena. Nezůstaly po ní žádné stopy stejně jako po bývalém mlýnském náhonu, Nuselském dolním mlýnu a fotbalovém hřišti Nuselského SK, které zde existovalo již před první světovou válkou.
Přesné datum přestavby vinice na park není známo, ale z dobových fotografií zachycující Nuselské údolí na přelomu 20. a 30. let 20. století je patrné, že svahy jsou ještě ve větší míře holé, tedy "viničné". Současné parkové úpravy pocházejí přibližně z počátku 70. let 20. století, kdy zde byly vybudovány fontány a opravena dětská hřiště. Park prošel roku 2007 I. etapou rozsáhlé rekonstrukce, během níž byla upravena střední část parku s vybudováním nových dětských pískovišť, atrakcí a hřišt. Nově zde byl také vystavěn správcovský domek poskytující návštěvníkům parku k zapůjčení sportovní náčiní a možnost občerstvení.
Roku 1930 zde byly vystavěny nové činžovní domy, vznikla tak ulice Na Folimance a ulice Fričova vedoucí k Nuselským schodům. Nahoře vedle Karlova a vedlejších schodů proti "Budči" do Bělehradské ulice bylo postaveno koupaliště Na Folimance s otevřeným bazénem, fungujícím pro veřejnost ještě v šedesátých letech 20. století. Usedlost Folimanka byla zbourána při stavbě Nuselského mostu v roce 1969.
Jméno Folimanka se objevuje ještě jednou a to jako jméno moderní prosklené sportovní haly postavené v letech 1972–1976 podle návrhu architekta Jiřího Siegla, jež náleží sportovnímu klubu USK Praha.
Park přetíná ve zhruba čtyřicetimetrové výšce Nuselský most, dopravní tepna hlavního města.

Zdroj: Wikipedie.cz

Odkazy:

Bytové družstvo Na Folimance

Další odkazy:

Kosmetický salon Helena Rudolecká SPORTSTUDIO Prima Sport Úvaly Nehty Heláková Yellow Queen Dalmatin Albus Niger Trifoglio